STU

Nextjobs Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) er for dig, der ønsker at udvikle dig personligt, fagligt og socialt, så du er bedre rustet til at komme videre i voksen- og arbejdslivet.

Vi tilbyder et godt og spændende fagligt og socialt miljø med kreativ og praktisk undervisning. STU'en har et særligt fokus på arbejdsmarkedet og sigter mod, at du bliver klogere på, hvad du gerne vil arbejde med engang. 

Nextjobs STU er for unge med indlæringsvanskeligheder og varer tre år. Du går på hold med 5-10 andre elever.

Et sundt liv

Motion er altafgørende for at have det godt og have energi til at lære og arbejde. Derfor er begge linjer sammen hver fredag, hvor vi året rundt bruger dagen på at røre os. Vi prøver forskellige sportsgrene af og taler om sundhed, så du bliver klogere på, hvordan du får et aktivt og energisk voksenliv. 

Vi forbereder dig til arbejdsmarkedet

Et vigtigt mål med Nextjobs STU er at forberede dig til arbejdslivet. Du skal derfor i praktik flere gange i løbet af uddannelsen, og de foregår som udgangspunkt i offentlige eller private virksomheder. Vi tror nemlig på, at det er her, du lærer og udvikler dig mest. Flere af vores elever er kommet videre i uddannelse eller har fået job efter at have afsluttet STU'en.

Vi støtter dig

Vi har både fagpersonale og pædagogisk personale, der sørger for, at du får en professionel undervisning samtidig med, at du får den pædagogiske støtte, som du har brug for.


Nextjobs logo

Ydelsesbeskrivelse for STU Nextjob

STU Administration
Hartmannsvej 23
2900 Hellerup

STU Undervisning
Bregnegårdsvej 32
2900 Hellerup